1.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:Առանձնացրո՛ւ ձայնավորները:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,ո,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց, փ,

դ,զ,լ,չ,խ,շ,ու, ք,օ,ֆ

ա, ե, ի, ո,

2.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: 

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, պատշգամբ,շյուղ,սրճեփ:

 

3. Վիլյամ Սարոյանի “Վիրավոր առյուծն ու կրիան”   առակից դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և 5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

Առյուծը, օր, արև, երկնային, արարածներ։

Կրիա, ձեռք, զայրանալ, վերք, ցավ ։

4.Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են բաղաձայն հնչյուններով։

Բառ, տառ, սեղան, գիրք, մատիտ, գրիչ։

 

5.Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են ձայնավոր հնչյուններով։

Ապակի , արու, արքա, ուղի, աղի։

Առաջադրանքներ

1. Ընթերցի՛ր առակը և առանձնացրո՛ւ անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր դրանք։

մատալուտ- մոտեցող

սաստիկ – ուժեղ

2. Բացատրի՛ր տեքստում ընդգծված արտահայտությունը։

շունչ փչել-մահանալ

3. Ո՞վ է այս առակի գլխավոր հերոսը: Բնութագրի՛ր ու նկարագրի՛ր նրան:

Առյուծը- նա վիրավոր էր և շատ ազնիվ։

4. Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ առակի ասելիքը։

Առյուծ ու  կրան

Որսորդները  վիրավորերցին  առյուծին  իրենց  գնդակով, իսկ կրիան սկսեց վատաբանել որսորդներին վատ բառեր էր ասում։ Իսկ առյուծը չհավանեց դա, ասաց որ այդ բառերը ավելի մեծ ցավ են ատճառում քան որսորդի գնդակը։ Ափսոս վերջում առյուծը մահացավ։

5. Փորձի՛ր ինքդ այսպիսի մի առակ հորինել, նկարազարդել և հրապարակել:

Լրացուցիչ աշխատանք

Քո հորինած առակը ձայնագրի՛ր և համապատասխան նկարները համադրելով աուդիոգիրք պատրաստիր: