Ցանկությունների ծառը

Մի ծառ կանգնած էր այգում: Արևի շողերն ընկնում էին  նրա վրա, քամին թեթև  վազվզում էր ճյուղերի միջով, իսկ տերևները շշնջում էին. «Ցանկություն, ցանկություն, ցանկությու՜ն պահիր»:

Ծառը սովորական չէր, կախարդական էր: Ով կանգներ ծառի տակ ու ցանկություն պահեր, նրա ցանկությունը կկատարվեր:

Ծառի կողքին մի տնակ կար: Տնակում մի գիրուկ ծերուկ էր ապրում: Նրա անունը Ուիլիամ Քեդոգան Սմիթ էր: Նա օճառ էր վաճառում  գյուղի խանութում և չէր սիրում փոքրիկ տղաներին ու աղջիկներին:

Մի օր նա կանգնեց կախարդական ծառի տակ ու ասաց.
-Ուզում եմ, որ  մեր թաղում ապրող բոլոր  աղջիկներն ու տղաները հայտնվեն Լուսնի վրա:

Հենց նա այս բառերն ասում է, բոլոր տղաներն ու աղջիկները հայտնվում են Լուսնի վրա:

Այնտեղ ցուրտ էր ու տխուր,  փոքրիկները սկսում են լաց լինել: Բայց նրանք այնքան հեռու էին, որ մայրիկները չէին կարող լսել նրանց ձայները:

Հենց որ երեխաները հայտնվում են Լուսնի վրա, ծառի վրայի բոլոր թռչունները էլ չեն երգում:

Իսկ մի կեռնեխ նայում է պարոն Սմիթին ու ասում.
-Ես ուզում, եմ, որ բոլոր երեխաները նորից վերադառնան:

Պարոն Քեդոգան Սմիթն ասում է.

-Ուզում եմ, որ Լուսնի վրա հայտնվեն: Իսկ կեռնեխը` «Ուզում եմ, որ վերադառնան»:

Երեխաները գնալով ավելի ու ավելի են շփոթվում, չեն հասկանում, թե որտեղ են` Երկրի՞, թե՞ Լուսնի վրա:

Պարոն Սմիթը ոտքը խփեց գետնին ու ասաց. «Ուզում եմ… », բայց չհասցրեց շարունակել, որովհետև կեռնեխը շատ արագ ասաց. «Ուզում եմ, որ պարոն Սմիթը բարի դառնա»:

Եվ պարոն Սմիթը, ով հենց նոր պատրաստվում էր ասել. «Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները հայտնվեն Լուսնի վրա», հանկարծ միտքը փոխեց, քորեց գլուխն ու ասաց.
-Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները կեսօրին գան ինձ հյուր` թեյ խմելու, մենք թխվածք կուտենք ու նարնջի հյութ ու լիմոնադ կխմենք: Իսկ ես այլևս օճառ չեմ վաճառի, փոխարենը հրուշակեղենի խանութ կբացեմ,  թող բոլորն ինձ  Ուիլիամ Քեդոգան Սմիթի  փոխարեն պարզապես Բիլ Սմիթ ասեն: Հեյ-հո՜, հեյ-հո՜:

Նա երեք անգամ գլուխկոնծի տվեց, իսկ ծառի վրայի թռչունները նորից սկսեցին երգել:

Արևը շողում էր, քամին կամացուկ վազվզում էր ծառի ճյուղերի մեջ, իսկ տերևները շշնջում էին. «Ցանկություն,ցանկություն, ցանկությու՜ն պահիր»:

Հեղինակ`Դոնալդ Բիսեթ

 1. Դուրս գրիր անծանոթ ու անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:                                                                                      Կեռնեխ-սև փետուրներով ու ոսկեգույն կտուցով երգող թռչուն, կամացուկ-դանդաղ։
 2. Դուրս գրիր քեզ դուր եկած հատվածը:                                                                                                                                                                             Պարոն Սմիթը ոտքը խփեց գետնին ու ասաց. «Ուզում եմ… », բայց չհասցրեց շարունակել, որովհետև կեռնեխը շատ արագ ասաց. «Ուզում եմ, որ պարոն Սմիթը բարի դառնա»:Եվ պարոն Սմիթը, ով հենց նոր պատրաստվում էր ասել. «Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները հայտնվեն Լուսնի վրա», հանկարծ միտքը փոխեց, քորեց գլուխն ու ասաց.-Ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները կեսօրին գան ինձ հյուր` թեյ խմելու, մենք թխվածք կուտենք ու նարնջի հյութ ու լիմոնադ կխմենք: Իսկ ես այլևս օճառ չեմ վաճառի, փոխարենը հրուշակեղենի խանութ կբացեմ,  թող բոլորն ինձ  Ուիլիամ Քեդոգան Սմիթի  փոխարեն պարզապես Բիլ Սմիթ ասեն:
 3. Ինքդ վերնագրիր պատմությունը:                                                                                                                                                                                      <<Բարի թռչունը և չար ծերուկը>>
 4. Լրացրու բաց թողած տառերը՝ կես-ր,  թխվա-ք, գլուխկոն-ի, ցանկու-յուն, թռ-ուն: Հուշում՝ «Ցանկությունների ծառը» հեքիաթի մեջ այս բառերը կան:                                                                                                                                                                                                                    Կեսօր,  թխվածք, գլուխկոնծի, ցանկություն, թռչուն։
 5. Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ գիրուկ, լաց լինել, մտածել, ցանկանալ:                                                                                                          Գիրուկ-գեր, լաց լինել-լալ, մտածել-մտմտալ, ցանկանալ-ուզել:
 6. Գրիր հետևյալ բառերի հականիշները՝ տխուր, հայտնվել, վաճառել, արագ:                                                                                                              Տխուր-ուրախ, հայտնվել-անհետանալ, վաճառել-գնել, արագ-դանդաղ:
 7. Պատմությունից դուրս գրիր 5 ածանցավոր բառ, առանձնացրու ածանցները, այդ ածանցներով կազմիր նոր բառեր:                                    Տերևներ, ցանկություն, սովորական, աղջիկներ, կախարդական։                                                                                                                              Մանուկներ, քաղցրություն, մարդասիրական, օրացույցներ, վերջնական։
 8. Գրիր շարադրություն` «Ես՝ ցանկությունների ծառի տակ» վերնագրով:
  Գրիր այնպես, որ պատումը՝Ես նստած  ցանկությունների  ծառի տակ նայում էի, թե ինչպես է ծառը իրականացնում բոլոր մարդկանց ցանկություները։Ծառը շատ գեղեցիև, պտղատու էր և շատ երկար ճյուղեր ուներ։Ես ցանկության ծառից խնդրել  եմ, որ բոլոր մարդիկ լինեն բարի և ուրախ և  ես դառնամ նկարչուհի։Ես ուզում եմ, որ իրականանան երեխաների ցանկությունները։ 

  • լինի հետաքրքիր
  • ունենա  նկարագրություններ
  • նկարագրությունները լինեն պատկերավոր
  • լինի անմիջական
  • ներկայացնի նաև զգացողություններ՝ ուրախություն, անհանգստություն, ափսոսանք և այլն:
  • Աշխատանքը տեղադրիր բլոգում:

Իմ ձմեռային հեքիաթը

այսոր դեկդեմբորի 1ձմռան առաջին օրնե ։ 1000 տարի առաջ այս նույն օր մի աղջիկ դուրս եկավ տանից ու տեսավ ինչ սիրուն  է ձմեռե  ու տեսավ միհետաքրքիր շուն  նա շանն վերցրեց ու  հայտնվեց ինչվոր ուինք հայտնվեց  հետաքրքիր աշխարում այնդեղ շատ ձյուն կար իսկ այդ աղջիկ շատ եր աիրում ձյուն  ու ամբողջ օր նա այնտեղ եր։

We know the saying “as busy as a bee,” but we don’t know how bees play. Scientists found one way. They did tests on bees and found they liked playing with small balls. The bees played like humans. Young bees played with more balls than old bees. Adult males played with balls for longer than females did.

There were 45 bumblebees in the tests. They had two choices. One was to go straight to a sugary treat. The second was to get to the treat after going around small balls. Most of the bees played with the balls first. A researcher said bees have feelings. She added that the minds of insects are more advanced than we thought.

Անծանոթ բառեր

saying-ասացվածք

as busy as a bee-այնքան զբաղված  որքան մեղուն

Scientists-գիտնականներ

tests-փորձակում

add-ավելացնել

mind-միտք

insects-միջատներ

researcher-ուսումնաասիրող

advanced-բարդ

like humans-մարդկանց նման

male-արու

female-էգ․

Paragraph 1

 1. We know the saying․
 2. As busy as a bee․
 3. We don’t know how  bees play․
 4. Scientists found one way․
 5. They did tests on bees․
 6. They liked playing with small balls․
 7. The bees played like humans․
 8. Young bees played with more balls․

Paragraph 2

 1. There were 45 bumblebees           a. feelings
 2. They                                              b. treat
 3. a sugary                                          c. we thought
 4. going                                              d. first
 5. bees played with the balls              e. in the tests
 6. bees have                                        f. insects
 7. the minds of                                    g. had two choices
 8. more advanced than                        h. around small balls

Լրացրեք բաց թողած բառերը:

We know the saying “as busy ___________________,” but we don’t know ___________________. Scientists found one way. They  ___________________ bees and found they liked playing ___________________. The bees played like humans. Young bees played with more balls ___________________. Adult males played with balls ___________________ females did.

There were 45 bumblebees ___________________. They had two choices. One was  ___________________ to a sugary treat. The second was to get  ___________________ after going around small balls. Most of the bees ___________________ balls first. A researcher said  ___________________. She added that the  ___________________ are more advanced than we thought.

Տեքստի բոլոր բառերը միացել են իրար, առանձնացրեք և ստացեք տվյալ տեքստը:

We know the saying ”as busy as a bee, ”but we don’t know how bees play. Scientists found one way. They did tests on bees and found they liked playing  with small balls. The bees played like humans. Young bees played with
more balls than old bees. Adult males played with balls for longer than females did. There were 45 bumblebees in the tests. They had two choices. One was to go straight to a sugary treat. The second was to get to the treat after  going around small balls. Most of the bees played with the balls first. A researcher said bees have feelings. She added that the minds of insects are more advanced than we thought.

Դասարանում

 1. Բաժանել բաղադրիչների հետևյալ բառերը.

ամպամած-բարդ բառ

հեռագրասյուն-հեռու+գիր+ա+սյուն

հովհար-հով+հար

պատշգամբ-պատ+գամբ

ծաղկաման-ծաղկա+ման

վերարկու-վերար+կում

ջրհոր-ջր+հոր

եղջերու-եղջ+երու

նվագարկիչ-նվագար+կիչ

գրչատուփ-գրչա+տուփ

նշանառու-նշա+նառո

ոսկեզօծ-ոսկ+եզօծ

2. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները․

սյուք, բարի, ժայռ, դեղին, ալ, հորդել, քաղց, դեղձան, դեղձանիկ, սրտաբեկ։

քամի, Բարեհոգի, Ապառաժ, Դեղնագույն, աճել, Խորդել,  Քաղցածություն,  Դեղին, Կանարյակ, Հուսաբեկ։

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները․

մուգ, ջերմ, թափվել, օգնել, անջրդի, տխուր, ինքնակամ, ծիծաղել։

մուգ-բաց, ջերմ-սառը, թափվել-լցվել, օգնել-վնասել, անջրդի-ոռոգելի, տխուր-զվարթ, ինքնակամ-հարկադրական, ծիծաղել-հեկեկալ։

4. Արտահայտի՛ր մեկ բառով․

ցրտերն ընկել են-ցուրտ

ջարդ ու փշուր անել-ջարդել

չափից դուրս-չափազանց

ճանապարհ ընկնել-գնալ

վնաս չունի-անվնաս

ձայն-ծպտուն չհանել-անձայն

5. Հորինի՛ր փոքրիկ պատմություն քո սիրելի կենդանու մասին։

 

Հետաքրքիր փաստեր պինգվինների մասին. Պինգվինների տեսակները Արքայական պինգվինների թեմայով ներկայացում

միհատ փոքր պինգվին և  իրա ընկերներով տեսան միհատ ձու  ու իրանք խաղումեին ետ ձուի հետ ու պատահաբար ետ ձուից դուրս եկավ շատ փոքր պինգվին ու իրա մաման և պապան ետ ձուն միքանի րոպեյով ու իրանք շատ   ուրախացան  որտեվ  իրանք չունեյն երեխա

 

 

 

 

 

 

 

Robin Hood

Անծանոթ բառեր

story-պատմություն

invented -հորինված

legend-լեգենդ

extremely֊չափազանց

intelligent-խելացի

sense of humor-հումորի զգացում

skilled archer- հմուտ նետաձիգ

bow and arrow- նետ ու աղեղ

feather-փետուր

outlaw- ավազակ

included-ներառյալ

nickname-մականուն

royal-թագավորական

hunt- որս

dangerous-վտանգավոր

rob-կողոպտել, թալանել

rich-հարուստ

famous-հայտնի

enemy-թշնամի

stole, steal-գողանալ

catch-բռնել

succeed- հաջողություն

nowadays- այժմ, ներկայում

Պատասխանեք հարցերին

Who was Robin Hood?

Robin Hood is a legendary heroic outlaw

Was Robin an archer or a shooter?

Robin was an archer

What was he doing?

Robin Hood took  money from rick people so that he could give it  to people who needed it

Why he was famous?

He became famous for ” robbing from the rich and giving to the poor

Who was Maid Marian?

Maid Marian was Robin’s true love

Why the forests were dangerous?

people travelling through the forest were often robbed by outlaws

Who wanted to catch Robin Hood?

The Sheriff of Nottingham  wanted to catch Robin Hood

Can you describe Robin Hood?

Հարցա զրույց ցեբաստացի ուսուցիչ – ծնողների հետ

Հարցերն ուղղված են մեր դասընկերներ

Մարկ Հովեյանի մայրիկին՝ Քրիստինե Շահբազյանին(մայրենիի ուսուցչուհի)

1․Թվե՛ք սեբաստացիներին բնորոշ երեք հատկանիշը։

2․Եթե չընտրեիք ուսուցչի մասնագիտությունը, ապա ի՞նչ մասնագետ կլինեիք

3.Ընկեր Քրիստինե, ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները ձեր տղաների հետ, ընկերնե՞ր եք։

4.Ո՞րն է ուսուցչի ու ծնողի տարբերությունը։

5.  Դուք ձեր ամբողջ սերն ու էներգիան ծաղսում եք դպրոցում, իսկ ձեր երեխաների համար մնում է ժամանակ։

6․Ինչով է տարբերվում սեբաստացի ծնող-ուսուցիչը այլ ծնողներից և ուսուցիչներից։

7․Առաջին հերթին դուք սեբաստացի ծնող եք, թե սեբաստացի ուսուցիչ։

8. Դուք կուզենայի՞ք, որ ձեր տղան էլ  լինի ուսուցիչ։

9․Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք ձեր դպրոցական տարիները։

Նիկոլ Մելքոնյանի մայրիկին՝ Աննա Ֆրանգյանին (Հյուսիսային դպրոց-պարտեզի գրասենյակի ղեկավար, ռուսերենի ուսուցչուհի)

Հարցեր ընկեր Աննային

 1. Թվե՛ք սեբաստացիներին բնորոշ երեք հատկանիշը։
 2.  Դժվա՞ր է լինել չորս երեխաների մայր։
 3. Դուք օգնո՞ւմ եք Նիկոլին ռուսերենը սովորելիս։
 4. Ո՞րն է ուսուցչի ու ծնողի տարբերությունը։
 5. Ձեր չորս երեխաների հետ եք հեշտ լեզու գտնում, թե՞ դասարանում՝ սովորողների։
 6. Ինչո՞վ է Նիկոլը ձեզ օգնում։
 7. Արդյո՞ք ընկերներ եք Դուք և Նիկոլը, բացի մայր ու աղջիկ լինելուց։ Ինչպե՞ս է արտահայտվում ձեր ընկերությունը։
 8. Ձեր աշխատանքային գերծանրաբեռնվածությունը չի ազդում ձեր և ձեր երեխաների հարաբերությունների վրա։
 9. Ինչով է տարբերվում սեբաստացի ծնող-ուսուցիչը այլ ծնողներից և ուսուցիչներից։
 10. Առաջին հերթին դուք սեբաստացի ծնող եք, թե սեբաստացի ուսուցիչ։

Արամ Ներսիսյանի տատիկին՝ Մարիետ Սիմոնյանին(մայրենիի լաբորատորիայի ղեկավար)

1. Թվե՛ք սեբաստացիներին բնորոշ երեք հատկանիշը։                                                                                                      2. Ինչո՞վ է օգնում Արամը ձեզ, իսկ դուք ինչո՞վ եք օգնում Արամին։                                                                              3․  Բացի տատիկ և թոռնիկ լինելուց,  կարող ենք ասել, որ դուք նաև լավ ընկերնե՞ր եք։                                        4. Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք ձեր դպրոցական տարիները։                                                                                                            5. Այն դպրոցում որտեղ դուք եք սովորել, այդ դպրոցը տարբերվո՞ւմ էր մեր դպրոցից։

 

 

15.11.2022

Lesson 1

Ինքնաստուգում

Use the words in brackets in the Present Continuous (Փակագծերում տրված բառերը օգտագործեք ներկա շարունակական ժամանակաձևով)

1․ Look, he is going   to school! (go)

2․ Look, he  is drinking  coffee! (drink)

3․ Look, I am swimming ! (swim)

4․ Look, she  is washing  her hair! (wash)

5․ Look, it  is drinking  its milk! (drink)

6․ Look, we are dancing  in the living room! (dance)

7․ Look, they  are running  to church! (run)

8․ Look, the monkey  is eating  a banana! (eat)

9․ We  are watching TV  at the moment. (watch TV)

10․ Look, they  are having  their breakfast! (have)

Match the adjectives with their adverbs.

good – well

quiet-quietly

correct-correctly

slow- slowly

quick-quickly

bad-badly

careful-carefully

terrible- terribly

fast-fast

Put the sentences into past tense.

1. She wins the money. She  won the money.
2. They can eat. They could eat.
3. We go shopping. We  went shopping.
4. She runs to school. She ran to school.
5. I can walk. I could walk.
6. We buy a new car. We bought a new car.
7. Peter eats a hamburger. Peter ate  a hamburger.
8. She has to wash it. She had to wash it.
9. They want to go home. They wanted to go home.
10. I close the windows. I  closed the windows.

Skip to toolbar