Задание 1. Ответь на вопросы, вставляя слова мой, моя, моё.

– Это твой друг?
– Да, это мой друг.

– Это твоя книга?
– Да, это моя книга.

– Это твой карандаш?
– Нет, это не мой карандаш.

– Это твоё окно?
– Нет, это не мое окно.

– Это твоя сестра?
– Да, это моя сестра.

Задание 2. Закончите вопросы и напишите к ним ответы, используя слова твой, твоя, твоё и мой, моя, моё.

– Это твоя школа?
– Да, это моя школа.

– Это твой банан?
– Да, это мой банан

– Это твое место?
.– Нет, это не мое место

– Это твоя сумка?
– Нет, это не моя сумка

– Это твой дом?
– Да, это мой дом

Задание 3. Вставьте вместо точек слова:

мой, моя, моё

Это мой дом.              Это моя сестра.         Это мое окно.

Это мой  брат.             Это мой  класс.          Это …мое фото.

Это …мое  яблоко.         Это мой шкаф.           Это моя школа.

Это моя мама.            Это мой город.           Этомой журнал.

твой, твоя, твоё

Это твое пальто.              Это твоя собака.       Это твой этаж.

Это твоя сумка.                Это твой дедушка.    Это твой сад.

Это твоя  комната.            Это твоя бабушка.     Это твоя семья.

Это твой  подъезд.            Это твоя карта.          Это твоя кошка

наш, наша, наше

Это наша страна.         Это наше море.            Это наша книга.

Это наш папа.           Это наш сын.             Это наш журнал.

ваш, ваша, ваше

Это ваша школа.         Это ваш  друг.                Это ваш щенок.

Это ваш класс.           Это ваш подъезд.          Это вашврач.

Это ваше  пальто.         Это ваша  сестра.             Это ваша учительница.

Առաջադրանքներ

Վիլյամ Սարոյան «Նապաստակն ու առյուծը»

Երեկոյան, քնից արթնանալով, առյուծն սկսում է մռնչալ՝ արթնացնելով անտառի հեռու ծայրերում քնած կենդանիներին: Արթնանում է նաև մի նապաստակ, որ տեսնելով մյուս կենդանիներին փախչելիս ու թաքնվելիս, ասում է.

-Ինչո՞ւ պիտի առյուծն այդպես ահարկու մռնչա, և բոլորը փախչեն ու թաքնվեն; Ինչ է, չե՞մ կարող ես էլ նրա պես մռնչալ, որ մեծից փոքր սրտաճաք լինեն վախից;

Եվ նապաստակը թոքերը պատռելով փորձում է առյուծի պես մռնչալ, բայց ողորմելի ճվճվոց է դուրս գալիս: Հենց այդ պահին մի սոված աղվես է անցնելիս լինում; Լսելով նապաստակի ճվճվոցը, նա գալիս է, ճանկում մեծամիտի գլուխը և ասում.

-Սրանից հետո լավ հիշիր՝ դու նապաստակ ես ու ոչ թե առյուծ:

Ասում է և ուտում հիմար նապաստակին:

Առաջադրանքներ

1.Ո՞րն է այս առակի խորհուրդը; Մեկնաբանի՛ր:

Առակի իմաստը այն է որ ամեն կենդանի պիտի իր ձայնը ունենա և պետք չի  նմանվել ուրիշին։

2. Այս առակի ասելիքը բնորոշող ասացվածքներ գտի՛ր:

Գլխիցդ բարձր չես թռնի։

3. Paint ծրագրով նկարի՛ր առակը:

4. Խորհուրդ տուր այս առակի հերոսներին:

Խորհուրդ եմ տալիս որ  նապաստակը չճվա, այդ դեպքում աղվեսը իրեն չէր ուտի։

Աշուն օ

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Աշուն գիշեր» բանաստեղծությունը:

Աշուն գիշեր

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,

Դեղին — կարմիր շաղալեն,
Ալիք — ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու — հեռու հերկելով,
Երան — երան
Թռչելով
Օդի վրան։

      2.  Կարմիրով գրված բառերը, արտահայտությունները դուրս գրի՛ ր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ ր:

շաղալեն – շաղ տալով, սփռելով

Ծովի ծոցին -ծովի մոտից

հերկելով- ակոսել , վար անել

Երան — երան – խումբ – խումբ

      3.  Կապույտով գրված բառերը դուրս գրի՛ ր, ապա գրի՛ ր այդ բառերի հոմանիշները:

Ալ -կարմիլ

 հողմեր-  քամի

Ձյունիկ – սպիտակ

1.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:Առանձնացրո՛ւ ձայնավորները:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

ա,բ,գ,ե,է,ը,թ,ժ,ի,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,ո,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց, փ,

դ,զ,լ,չ,խ,շ,ու, ք,օ,ֆ

ա, ե, ի, ո,

2.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր: 

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, պատշգամբ,շյուղ,սրճեփ:

 

3. Վիլյամ Սարոյանի “Վիրավոր առյուծն ու կրիան”   առակից դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և 5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

Առյուծը, օր, արև, երկնային, արարածներ։

Կրիա, ձեռք, զայրանալ, վերք, ցավ ։

4.Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են բաղաձայն հնչյուններով։

Բառ, տառ, սեղան, գիրք, մատիտ, գրիչ։

 

5.Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են ձայնավոր հնչյուններով։

Ապակի , արու, արքա, ուղի, աղի։

Առաջադրանքներ

1. Ընթերցի՛ր առակը և առանձնացրո՛ւ անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր դրանք։

մատալուտ- մոտեցող

սաստիկ – ուժեղ

2. Բացատրի՛ր տեքստում ընդգծված արտահայտությունը։

շունչ փչել-մահանալ

3. Ո՞վ է այս առակի գլխավոր հերոսը: Բնութագրի՛ր ու նկարագրի՛ր նրան:

Առյուծը- նա վիրավոր էր և շատ ազնիվ։

4. Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ առակի ասելիքը։

Առյուծ ու  կրան

Որսորդները  վիրավորերցին  առյուծին  իրենց  գնդակով, իսկ կրիան սկսեց վատաբանել որսորդներին վատ բառեր էր ասում։ Իսկ առյուծը չհավանեց դա, ասաց որ այդ բառերը ավելի մեծ ցավ են ատճառում քան որսորդի գնդակը։ Ափսոս վերջում առյուծը մահացավ։

5. Փորձի՛ր ինքդ այսպիսի մի առակ հորինել, նկարազարդել և հրապարակել:

Լրացուցիչ աշխատանք

Քո հորինած առակը ձայնագրի՛ր և համապատասխան նկարները համադրելով աուդիոգիրք պատրաստիր: